gymnasieval Val

Ingelstorpgymnasiet är ett naturbruksgymnasium 11 km väster Ifall Kalmar. Skolan inneha riksintag samt internat, vilket medför att elever av läka landet kan söka sig hit.

Bor ni pro fjärran av Ingelstorpgymnasiet därför att kunna pendla? Du inneha då riktig till inackorderingstillägg från CSN (beloppet varierar avhängig på hur fjärran ifrån ni bor från Plugget).

OBS! Vi reserverar oss för att datum enligt nedan kan innehava ändrats så dubbelkolla evig tillsammans ditt antagningskansli!

Förutom omdöme kan även antagningsprov samt betygskrav i vissa ämnen användas intill selektion. Spörsmål pågående lärosäte.

2. Preliminär antagnings besked kommer (OBS: bara preliminbefinner sig dvs. saken där är icke slutgiltig samt kan Följaktligen ändras. Tänk på att ingen är antagen inte med det här är enbart ett provomgång. Den slutliga antagningen görs på ditt vårterminsbetyg inom slutet itu juni.)

Genom att Ge dina kontaktuppgifter åt Gymnasium.beskåda accepterar ni att vi skickar dina bestyr vidare mot den utbildare som ni har gjort intresseanmälningen förut. Utbildaren använder i sin färd dina data därför att kontakta dej, t ex via ett mail, igenom telefon eller vältränad itu en katalog.

NTI-gymnasiet i Malmö jobbar Uppemot näringslivet, högskolor och universitet och anordnar bland annat någon blaffig matematikkonferens under våhygienisk.

Genom att Dumpa dina kontaktuppgifter mot Gymnasiesärskola.beskåda accepterar du att vi skickar dina data vidare till den utbildare som du äger gjort intresseanmälningen pro. Utbildaren anvankor inom sin tur dina bestyr därför att kontakta dej, t ex genom ett mail, genom telefon eller i form från någon katalog.

Härnösands Gymnasium är ett enhet mirakel Härnösands kommuns barn- samt utbildningsförvaltning. Härnösands gymnasium erbjuder 10 (GY2011) nationella Dagordning. Vi äger även Lärlingsutbildning Därborta det pro här finns möjlighet mot 9 annorlunda programutgångar.

Nedom kan du gripa reda på hur sa varje gymnasieprogram handlar Försåvitt, vilka inriktningar som finns, om APL ingår och vilka plugg och yrken gymnasieprogrammet leder dig åt.

Fäll förbund Antagningsstatistik Hbefinner sig hittar du antagningsstatistik förut regionens gymnasieskolor. 

Här loggar du in med ditt användarnamn (personnummer ååmmdd-xxxx) därtill ditt lösenord därför att producera en anhållan åt gymnasiet.

På Gymnasieantagningens webbplats finns Fakta om allihopa Tidsschema och Ifall hur ansökning och antagning går åt. Ni kan börja i gymnasiet mot och med det etta kalenderhalvåret det år ni fyller 20.

Inom utbildningarna ingår Övning såsom elever och Plugget hittar, bådom i Sverige samt utrikes. Lärlingsutbildning erbjuds på inriktningarna fåle och jordbruk igenom att Ingelstorpgymnasiet deltar inom ett försöksverksamhet stäv lärlingsutbildning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *